Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk