Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu

Telefon: +48 58 523 30 62, +48 58 523 30 29
Symbol: 
F301

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy