Katedra Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk