Instytut Historii | Serwis główny UG

Instytut Historii

Phone/fax: +48 58 523 21 47

Instytut Historii: Sekretariat

Phone/fax: +48 58 523 21 47
E-mail: sekih@ug.edu.pl
Symbol: 
H100

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

p.o. Kierownika

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy