Zakład Historii Najnowszej Powszechnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Historii Najnowszej Powszechnej

Telefon: +48 58 523 21 89
Symbol: 
H145

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci