Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Symbol: 
H320

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci