Zakład Spektroskopii Molekularnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Spektroskopii Molekularnej

Telefon: +48 58 523 22 21
Symbol: 
5210

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci