Instytut Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Instytut Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 21 58
Symbol: 
5300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni