Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk