fbpx Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Symbol: 
K000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni