fbpx Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Symbol: 
5000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Nauki

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni

Strony