Zakład Antropologii Obrazu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Antropologii Obrazu

Telefon: +48 58 523 44 48
Symbol: 
7141

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci