Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej

Telefon: +48 58 523 45 23, +48 58 523 45 24
Symbol: 
7134

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci