Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych

Telefon: +48 58 523 44 10, +48 58 523 45 09
Symbol: 
7131

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy