Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk