Zakład Socjologii Stosowanej | Serwis główny UG

Zakład Socjologii Stosowanej

Telefon: +48 58 523 44 08
Symbol: 
7112

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci