Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego | Serwis główny UG

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Symbol: 
G120

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni