Instytut Oceanografii | Serwis główny UG

Instytut Oceanografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 58 523 68 27, +48 58 523 66 93
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G200

Dyrektor Instytutu

Specjaliści

Kapitan Statku

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Edukacji i Kształcenia

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Specjaliści ds. informatyki

Starsi marynarze

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni

Pracownicy wykwalifikowani

Informatycy