fbpx Instytut Oceanografii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instytut Oceanografii

Instytut Oceanografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 58 523 68 27, +48 58 523 66 93
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
O100

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Zastępcy Kierownika

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni