Pracownia Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk