Zakład Geologii Morza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Geologii Morza

Telefon: +48 58 523 68 15
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G240

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni