Pracownia Geologii Stosowanej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk