Zakład Oceanografii Fizycznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Oceanografii Fizycznej

Telefon: +48 58 523 68 89
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G210

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni