fbpx Wydział Oceanografii i Geografii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Oceanografii i Geografii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Oceanografii i Geografii

Symbol: 
G000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Kierownicy

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Specjaliści ds. informatyki

Sekretarzowie Redakcji

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Strony