fbpx Wydział Oceanografii i Geografii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Oceanografii i Geografii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Oceanografii i Geografii

Symbol: 
G000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Kierownicy

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Specjaliści marynarze motorzyści

Specjaliści marynarze

Strony