fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji

Symbol: 
P000

Dziekan

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Katedr

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Strony