fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji

Symbol: 
6000

Dziekan

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Specjalista ds. projektów

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni