Katedra Prawa Pracy | Serwis główny UG

Katedra Prawa Pracy

Telefon: +48 58 523 28 51
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6200

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr