Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego | Serwis główny UG

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Symbol: 
6132

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu