Katedra Prawa Cywilnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Cywilnego

Telefon: +48 58 523 28 51
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6210

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr