Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

Telefon: +48 58 523 29 43
Fax: +48 58 523 29 35
Symbol: 
6320

Kierownik Katedry

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr