Katedra Prawa Finansowego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Finansowego

Telefon: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6120

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr