Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Symbol: 
6132

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu