Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Telefon: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6271

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr