Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

Telefon: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6281

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy inżynieryjno-techniczni