Katedra Prawa Morskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Morskiego

Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 29 43
Fax: +48 58 523 29 35
Symbol: 
6240

Kierownik Katedry

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr