Katedra Prawa Pracy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Pracy

Telefon: +48 58 523 28 51
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6200

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatów Katedr