Zakład Prawa Rzymskiego | Serwis główny UG

Zakład Prawa Rzymskiego

Telefon: +48 58 523 28 51
Symbol: 
6292

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu