Zakład Prawa Rzymskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Prawa Rzymskiego

Telefon: +48 58 523 28 51
Symbol: 
6292

Kierownik Zakładu

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu