Instytut Organizacji i Zarządzania | Serwis główny UG

Instytut Organizacji i Zarządzania

Phone/fax: +48 58 512 11 75, +48 58 523 14 17
Symbol: 
2200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu