Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Phone/fax: +48 58 523 11 69, +48 58 523 14 61
Symbol: 
2110

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy naukowo-techniczni