Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego | Serwis główny UG

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego

Telefon: +48 58 523 14 92
Fax: +48 58 523 11 08
Symbol: 
2415

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy administracyjni