Katedra Finansów Przedsiębiorstw | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Telefon: +48 58 523 14 75
Fax: +48 58 553 11 76
Symbol: 
2520

Kierownik Katedry

Profesorowie

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Pracownicy administracyjni