Katedra Marketingu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Marketingu

Telefon: +48 58 523 14 35
Symbol: 
2130

Kierownik Katedry

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy