fbpx Wydział Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Symbol: 
Z000

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

Kierownicy Dziekanatów

p.o. Kierownika

Profesorowie uczelni

Adiunkci