fbpx Senacka Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Senacka Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii

Senacka Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii

Zadania komisji:
1. Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących komercjalizacji i transferu technologii.
2. Współpraca z Centrum Transferu Technologii UG.
3. Ustalanie ogólnych zasad komercjalizacji w Uczelni.
4. Opiniowanie innych spraw mieszczących się w kompetencjach komisji.
 
Z komisją współpracuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, który uczestniczy w posiedzeniach komisji.
 
Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Organizacji i Legislacji.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 stycznia 2019 roku, 13:29