Senacka Komisja ds. Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Senacka Komisja ds. Kształcenia


Najbliższe posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia

odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 8:30.

 

Termin nadsyłania wniosków na marcowe posiedzenie Komisji mija 29 marca 2019 r.

Wszystkie wnioski o utworzenie:

  • nowego kierunku studiów,
  • stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  • studiów trzeciego stopnia,

oprócz opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia wnioski dotyczące utworzenia studiów wyższych oraz studiów doktoranckich muszą uzyskać również opinię Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

Ponadto, z odpowiednim wyprzedzeniem powinny zostać zgłoszone do Biura Rekrutacji nowe kierunki studiów oraz uruchamiane studia pierwszego lub drugiego stopnia.

 

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia wniosku jest złożenie w Dziale Kształcenia dokumentów wraz z wymaganymi podpisami.

Ze względu na elektroniczną dystrybucję materiałów na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia konieczne jest przekazanie do Działu Kształcenia elektronicznej wersji wniosku.

 

Osoba odpowiedzialna za obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

mgr Anna Smykowska

tel. + 48 58 523 24 23, wew. 24 23

pok. 502 (V piętro w budynku Rektoratu, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8)

poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00

e-mail: rekasm@ug.edu.pl

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 9:04