Skład Komisji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia - kadencja 2016 - 2020

 1. Przewodnicząca: dr hab Teresa Kamińska, prof. UG - Wydział Ekonomiczny

 2. dr Elżbieta Kaczorowska - Wydział Biologii

 3. dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG - Wydział Chemii

 4. dr Tomasz Gutowski - Wydział Ekonomiczny

 5. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG - Wydział Filologiczny

 6. dr hab. Barbara Klassa, prof. UG - Wydział Historyczny

 7. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 8. dr Anna Kalinowska-Żeleźnik - Wydział Nauk Społecznych

 9. dr Ewa Szymczak - Wydział Oceanografii i Geografii

 10. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji

 11. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG - Wydział Zarządzania

 12. dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 13. mgr Ewa Nowaczyk-Potaż - Biblioteka Główna

 14. dr Małgorzata Kudlik - Studium Języków Obcych

 15. mgr Hanna Wesołowska-Szprada - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 16. mgr Jakub Sommer - Samorząd Doktorantów

 17. Natalia Wysocka - Samorząd Studentów - Wydział Filologiczny

 18. Mateusz Kaszubski - Samorząd Studentów - Wydział Biologii

 19. Łukasz Grabowski - Samorząd Studentów - Wydział Biologii

 20. Robert Wasilewski - Samorząd Studentów - Wydział Ekonomiczny

W pracach Komisji uczestniczą z głosem doradczym:

 1. dr Mariusz Brodnicki - NSZZ "Solidarność"

 2. dr Sławomir Antkiewicz - Związek Nauczycielstwa Polskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 listopada 2018 roku, 14:54