fbpx Likwidacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Likwidacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Likwidacja studiów podyplomowych

Wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych,
  • wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji studiów podyplomowych,
  • stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyrażone na piśmie przez rady jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu - w przypadku studiów podyplomowych, prowadzonych przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych.
  • projekty wypowiedzenia umów i porozumień - w przypadku studiów podyplomowych, prowadzonych przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych.

W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych przez pięć kolejnych edycji, kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 13:36