Studia trzeciego stopnia | Serwis główny UG

Utworzenie studiów trzeciego stopnia

Krokiem poprzedzającym złożenie dokumentacji na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia, jest zgłoszenie Działowi Kontrolingu przygotowania kalkulacji.

Wniosek dotyczący utworzenia studiów doktoranckich (lub zmiany efektów kształcenia lub koncepcji studiów) powinien zawierać:

1. podanie do Jego Magnificencji Rektora UG o utworzenie studiów trzeciego stopnia,

2. dokument "informacje ogólne o programie kształcenia na studiach doktoranckich", który zawiera między innymi:

  • wskazanie formy i czasu trwania studiów
  • przewidywaną obsadę kadrową
  • zasady i termin rekrutacji
  • proponowany limit przyjęć

3. projekt programu studiów doktoranckich,

4. wskazanie kandydata na kierownika studiów,

5. wyciąg z protokołu z posiedzenia rady jednostki organizacyjnej, zawierający uchwałę w sprawie utworzenia studiów doktoranckich,

6. projekt umowy o współpracy (wraz z akceptacją Radcy Prawnego UG i Kwestor UG) - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych,

7. dokumentację finansową, sporządzoną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wniosek dotyczący utworzenia nowych studiów należy złożyć w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów.

 

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.  Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696)
  4. Uchwała nr 28/14 Senatu UG z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
  5. Zarządzenie nr 38/R/12 Rektora UG z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji finansowej dla nowo tworzonych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 11:43