Likwidacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Likwidacja studiów trzeciego stopnia

Wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie likwidacji studiów trzeciego stopnia,
  • wyciąg z protokołu posiedzenia rady jednostki organizacyjnej dotyczący wniosku,
  • stanowisko w sprawie likwidacji studiów trzeciego stopnia wyrażone na piśmie przez rady jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych,
  • projekty wypowiedzenia umów - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych.

Wniosek należy złożyć w terminie na 6 miesięcy przed początkiem roku akademickiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 13:36