Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się
27 września 2018 roku około godziny 11.00 w Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego imienia prof. Krzysztofa Skóry
przy ul. Morskiej 2 w Helu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1 Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Piotra Mickiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2 Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Brodzickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3 Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Grzelca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 4. 4 Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Drzewickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 5. 5 Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Artura Sikorskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 6. 6 Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Margit Eberkharter-Aksu na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim,
 7. 7 Wydziału Filologicznego o zatrudnienie Zhang Feilong na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Ekonomia oraz Filologia polska.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przekształcenia w Uniwersytecie Gdańskim makrokierunków i kierunków unikatowych w kierunki studiów.
 3. Przedstawienie projektu ustroju Uniwersytetu Gdańskiego w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  *
 4. Przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku.
 6. Zatwierdzenie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

* ad 5 - Projekt zostanie przedstawiony na posiedzeniu Senatu UG.

 

Informacja dotycząca dojazdu na Hel została przekazana Senatorom wraz z materiałami.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

___

Najbliższe posiedzenia Senatu UG :

 • 25 października,
 • 22 listopada,
 • 20 grudnia.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 września 2018 roku, 8:58