Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się
21 czerwca 2018 roku o godz. 9:00
w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Podziękowania dla Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca UG Jantar za koncert „Z miłości do Niepodległej”.
 2. Wręczenie dr Marii Żukowskiej Krzyża Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przez Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku.
 3. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Mirosława Chaberka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Gostomskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Żylicz-Stachuli na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych.
 6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 76/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2014/2015 kierunku studiów Biologia medyczna oraz uchwały nr 10/17 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2017/2018 kierunku Biologia medyczna na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 maja 2018 roku.
 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

___

Najbliższe posiedzenia Senatu UG :

 • 27 września,
 • 25 października,
 • 22 listopada,
 • 20 grudnia.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

ZałącznikWielkość
PDF icon ad 5.11.67 MB
PDF icon ad 5.21.2 MB
PDF icon ad 5.31.32 MB
PDF icon ad 61.28 MB
PDF icon ad 710.06 MB
PDF icon ad 81.14 MB
PDF icon ad 9506.27 KB
PDF icon ad 10305.8 KB
PDF icon ad 111.62 MB
PDF icon ad 129.52 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 czerwca 2018 roku, 16:19