Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Posiedzenia Senatu

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1.Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Marka Stażewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2.Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3.Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie dra hab. Łukasza Rudnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Criminology and criminal justice.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika specjalna.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.
 6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Skandynawistyka.
 7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika specjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Akwakultura – Biznes i Technologia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Geografia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Geologia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Oceanografia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Biznes chemiczny prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 17. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Chemia prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 18. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Ochrona środowiska prowadzonego przez Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz Wydział Oceanografii i Geografii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 19. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 20. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia medyczna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 21. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 22. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 23. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 24. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 25. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka medyczna prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 26. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia klasyczna prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 27. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Kulturoznawstwo prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 28. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 29. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Wiedza o teatrze prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 30. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Skandynawistyka prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 31. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biotechnologia prowadzonego przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 32. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020 (limity przyjęć).
 33. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020.
 34. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego.
 35. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

38a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020.

 1. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darowizny (licencja na nieodpłatne korzystanie z programu Argus).
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

Kolejne posiedzenia Seanatu UG odbędą się:  23 maja, 13 i 27 czerwca 2019 roku.
 

 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 kwietnia 2019 roku, 16:15