Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Posiedzenia Senatu

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 26 września 2019 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.
 
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Sebastiana Mahlika na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Tomasza Paterka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3. Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Adama Sieradzana na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 4. 4. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Tarzycjusza Bulińskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 5. 5. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Sławomira Jędraszka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 6. 6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Horodeckiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 7. 7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Bielenia-Grajewskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 8. 8. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Moniki Słomińskiej-Wojewódzkiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 9. 9. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Iwony Mruk na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,
 10. 10. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Anny Aksmann na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Opinia Senatu UG w sprawie dyrektorów szkół doktorskich.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (Ordynacja wyborcza).
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zapewnienia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Nadmorska Leśniczówka”.
 4. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 87/19 w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Punkt przełożony na posiedzenie Senatu UG w październiku (Regulamin rady dyscypliny naukowej UG).
 1. Projekt uchwały Senatu UG określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Projekt uchwały Senatu UG określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku European Business Administration prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny naukowej.
 6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku European and International Business Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny naukowej.
 7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Biznes i technologia ekologiczna prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Matematyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 48/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia angielska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia germańska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia polska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia rosyjska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia romańska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Iberystyka prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 17. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Cultural Communication prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 18. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Etnofilologia kaszubska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 19. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych.
 20. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Historia prowadzonego przez Wydział Historyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 21. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 41/19 w sprawie przyporządkowania kierunku Chemia prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 22. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 43/19 w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 23. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 35/19 w sprawie przyporządkowania kierunku Geografia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 24. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 19/19 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją.
 25. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS.
 26. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 73/19 w sprawie przyporządkowania kierunku Psychologia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 27. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 32/19 w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 28. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.
 29. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku.
 30. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Uwaga: Pół godziny po zakończeniu posiedzenia Senatu odbędzie się kolejne posiedzenie w celu uchwalenia Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego (uzupełnienie Statutu).

 

 

Kolejne posiedzenie Senatu UG w 2019 roku odbędzie się: 
- 31 października,
- 28 listopada,
- 19 grudnia.
 

 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 września 2019 roku, 13:52