fbpx Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Posiedzenia Senatu

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 19 grudnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.
 
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Stańczyka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Barbarze Gawdzie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Annie Nowickiej z Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Projekt uchwały Senatu UG sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Projekt uchwały Senatu UG sprawie opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2019/2020.
 10. Sprawozdanie z działalności Centrum Języków Obcych za rok akademicki 2018/2019.
 11. Sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu za rok akademicki 2018/2019.
 12. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. *
 13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.


 

 
* - materiały zostaną udostępnione w późniejszym terminie.
 
 
Kolejne posiedzenie Senatu UG w 2020 roku odbędzie się:
- 30 stycznia
- 27 lutego
- 26 marca
- 23 kwietnia
- 28 maja
- 25 czerwca.
 

 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 grudnia 2019 roku, 14:45