Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się
28 września 2017 roku
godz. 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

 

 1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Szkolenie z obsługi nowego systemu do głosowania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Szyłaka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Limona na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Margit Eberharter-Aksu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 4. 4. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Gabig-Cimińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. Bernarda Lammka w związku z nadaniem Panu prof. dr hab. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania auli 024 w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego imienia profesora Leszka Moszyńskiego.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021.
 5. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.
 6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 32/16 w sprawie Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania stałych komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego”.
 8. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.
 9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Gdańskiego do pilotażowego projektu „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.
 10. Przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

 

_______

Najbliższe posiedzenia Senatu UG w 2017 roku:

- 28 września,

- 26 października,

- 23 listopada,

- 14 grudnia.

 

 

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

ZałącznikWielkość
PDF icon 43_aksu.pdf2.12 MB
PDF icon 44_gabig.pdf11.5 MB
PDF icon 6_moszynski.pdf905.14 KB
PDF icon 9_nagrody.pdf302.89 KB
PDF icon 10_oplaty.pdf746.27 KB
PDF icon 12_komisje.pdf268.27 KB
PDF icon 14_symbole.pdf518.87 KB
PDF icon 15_protokol.pdf6.59 MB
PDF icon 41_szylak.pdf1.04 MB
PDF icon 42_limon.pdf5.84 MB
PDF icon szkolenie_glosowanie.pdf360.43 KB
PDF icon 7_rgsw.pdf489.72 KB
PDF icon 8_rgsw.pdf492.02 KB
PDF icon 13_wojsko.pdf25.15 MB
PDF icon 11_komisje_regulamin.pdf566.5 KB
PDF icon 5_opinia_kafarski.pdf2.34 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 września 2017 roku, 10:59