Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się
26 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00
w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie prof. dra hab. Jakuba Steliny na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Mazurkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Haas na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 4. 4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Wiśniewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 5. 5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Artura Brackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Panu Profesorowi Andersowi Grubb z Lund University tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie umieszczenia w EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego pomnika Macieja Płażyńskiego.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Nadmorska Leśniczówka”.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.
 6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2018 roku.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

_______

Najbliższe posiedzenia Senatu UG :

 • 24 maja 2018r.
 • 21 czerwca 2018r.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 kwietnia 2018 roku, 10:29