Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się
22 lutego 2018 roku o godz. 9:00
w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Zrządzania o zatrudnienie prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.
  Pliki => wniosek 1, wniosek 2, wniosek 3
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej likwidacji Pomorskiego Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej przy Uniwersytecie Gdańskim.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego o Politykę rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na lata 2018‒2025.
 7. Prezentacja systemu OMEGA-PSIR do tworzenia Bazy Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 2017 rok.
 9. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017.
 10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

 

_______

Najbliższe posiedzenia Senatu UG :

 • 22 marca 2018r.
 • 26 kwietnia 2018r.
 • 24 maja 2018r.
 • 21 czerwca 2018r.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

ZałącznikWielkość
PDF icon ad 2929.7 KB
PDF icon ad 3.18.13 MB
PDF icon ad 3.23.08 MB
PDF icon ad 3.311.02 MB
PDF icon ad 43.75 MB
PDF icon ad 5616.74 KB
PDF icon ad 6690.51 KB
PDF icon ad 8562.03 KB
PDF icon ad 102.48 MB
PDF icon 9_informacja_na_senat_ug_jakosc_ksztalcenia.pdf518.01 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 lutego 2018 roku, 14:27