fbpx Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

 
Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 30 września 2021 roku o godz. 9:00.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021.
 3. Opinia Senatu w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:
  3.1. wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza,
  3.2. wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Mincewicza,
  3.3. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Bączkowskiej,
  3.4. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Feliksa Tomaszewskiego.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Centrum Filmowemu Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy.
 5. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.
 6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
 7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Uczelnianej Rady do spraw Ewaluacji Kształcenia.
 9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie informatyki dla nauczycieli.
 12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na Polonistycznych Studiach Podyplomowych – Nauczyciel Języka Polskiego.
 13. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024.
 14. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 158/19 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 2020-2024.
 15. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG oraz przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 16. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lipca 2021 roku.
 17. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Terminy kolejnych posiedzeń Senatu UG:

- 28 października,
- 25 listopada,
- 16 grudnia.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 

2020 ROK

2019 ROK

2018 ROK
 
2017 ROK
2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

ZałącznikWielkość
Package icon Materiały dla Senatorów26.26 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 września 2021 roku, 13:45