Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 22 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
  2.1. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Stempniewicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim [pdf],
  2.2. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Józefa Szmeji na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim [pdf],
  2.3. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Sylwii Mrozowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim [pdf].
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego [pdf].
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej realizowania projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Uniwersytecie Gdańskim [pdf]. 
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej zadania zleconego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia w ramach programów Unii Europejskiej [pdf]. 
 6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 53/16 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich [pdf].
 7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 [pdf].
 8. Sprawozdanie z działalności Centrum Języków Obcych za rok akademicki 2017/2018 [pdf].
 9. Sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu za rok akademicki 2017/2018 [pdf]. 
 10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2018 roku [pdf]. 
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 
Kolejne posiedzenioe Seanatu UG odbędzie sie 20 grudnia br.
 

 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 listopada 2018 roku, 12:25