fbpx Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

 
Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 18 czerwca 2020 roku
w formie wideokonferencji przy zastosowaniu aplikacji MS Teams

 

Dla osób, które będą chciały w trakcie posiedzenia Senatu korzystać ze wsparcia pracowników administracji, zostaną przygotowane stanowiska w Rektoracie.
Zgłoszenia w tej sprawie proszę kierować do Biura Organizacji i Legislacji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:
  1. 1. wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Ciecholewskiego,
  2. 2. wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Henryka Myszki,
  3. 3. wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Pawła Wiśniewskiego,
  4. 4. wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Eweliny Król,
  5. 5. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Dejana Ajdačića,
  6. 6. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Hanny Makurat-Snuzik,
  7. 7. wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Paner,
  8. 8. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Martyny Koszkało,
  9. 9. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Cackowskiej.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2019.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie kandydata na Dyrektora Biblioteki UG.
 4. Opinia Senatu UG w sprawie kandydata na Dyrektora Centrum Języków Obcych.
 5. Opinia Senatu UG w sprawie kandydata na Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 6. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Start for Ph. D in Social Sciences.
 7. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Analiza Danych – Big Data.
 8. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych.
 9. Projekt uchwały Senatu w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku Hydrografia morska.
 10. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów wspólnych pierwszego stopnia na kierunku Hydrografia morska.
 11. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA.
 12. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Metodologia badań w naukach prawnych.
 13. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia.
 14. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Bioinformatyka.
 15. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Biologia.
 16. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia.
 17. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana.
 18. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Logopedycznych.
 19. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych.
 20. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych.
 21. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Terapii Logopedycznej.
 22. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Archeologia.
 23. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Historia.
 24. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna.
 25. Projekt uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Niemcoznawstwo.
 26. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku.
 27. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 
 
2017 ROK
2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 czerwca 2020 roku, 14:55