Władze Uczelni w kadencji 2016-2020 | Serwis główny UG

Władze Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2016-2020

Kadencja 2016-2020
od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2020 roku

 

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

W dniu 17 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego
wybrało dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę
profesora nadzwyczajnego

na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Prorektorzy Uniwersytetu Gdańskiego

 

W dniu 24 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wybrało Prorektorów na kadencję 2016-2020:

Prorektor ds. Kształcenia - dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr Mirosław Czapiewski

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziekani i prodziekani wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wydziałowe Kolegia Elektorów wybrały następujących dziekanów i prodziekanów:

 

Wydział Ekonomiczny:

 dr hab. Monika Bąk, profesor nadzwyczajny- Dziekan

dr hab. Przemysław Borkowski, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr Magdalena Markiewicz - Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Biznesem

dr Tomasz Gutowski - Prodziekan ds. Kształcenia

 

Wydział Zarządzania:

prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan

dr hab. Krzysztof Najman, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak - Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

dr hab. Paweł Antonowicz - Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed:

prof. dr hab. Igor Konieczny - Dziekan

prof. dr hab. Michał Obuchowski - Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Sylwia Jafra, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Stanisław Ołdziej, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Rozwoju

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

prof. dr hab. Piotr Bojarski - Dziekan

dr hab. Wiesław Laskowski, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. Aleksander Kubicki, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr Barbara Wolnik - Prodziekan ds. Studenckich

 

Wydział Historyczny:

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - Dziekan

dr hab. Barbara Klassa, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr Tarzycjusz Buliński - Prodziekan ds. Studentów i Promocji

 

Wydział Biologii:

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner - Dziekan

dr hab. Joanna Skórko-Glonek, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

dr Elżbieta Kaczorowska - Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

 

Wydział Oceanografii i Geografii:

dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor nadzwyczjany - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Wojciech Tylman, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr Ewa Szymczak - Prodziekan ds. Kształcenia

 

Wydział Prawa i Administracji:

dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

 

Wydział Chemii:

dr hab. Mariusz Makowski, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Beata Grobelna, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

dr hab. Jolanta Kumirska, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studiów

dr hab. Zbigniew Kaczyński, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

 

Wydział Nauk Społecznych:

dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Małgorzata Lipowska, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr Anna Kalinowska-Zeleźnik - Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Jacek Taraszkiewicz - Prodziekan ds. Studenckich

 

Wydział Filologiczny:

dr hab. Maciej Michalski, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Tomasz Swoboda, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Paweł Sitkiewicz, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia

dr Ewelina Gutkowska-Kozielska - Prodziekan ds. Studenckich

 

____________________________________________________________________________________________________

Dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Grażyna Jaśkowiak - Dyrektor Biblioteki UG

mgr Alina Swebocka - Dyrektor Studium Języków Obcych UG

dr Jan Patok - Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UG

____________________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualny Skład Senatu UG dostępny pod linkiem: https://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego

Poniżej Skład Senatu: wg stanu na 1 września 2016 roku:

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny Rektor UG
dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny  Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner Dziekan Wydziału Biologii
dr hab.  Mariusz Makowski, profesor nadzwyczajny Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Monika Bąk, profesor nadzwyczajny Dziekan Wydziału Ekonomicznego 
dr hab. Maciej Michalski, profesor nadzwyczajny Dziekan Wydziału Filologicznego 
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki Dziekan Wydziału Historycznego 
prof. dr hab. Piotr Bojarski Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii 
dr hab Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
prof. dr hab. Mirosław Szreder Dziekan Wydziału Zarządzania 
prof. dr hab. Igor Konieczny Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Wydział Biologii
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko Wydział Biologii
dr Ryta Suska-Wróbel Wydział Biologii
prof. dr hab.  Adam Prahl Wydział Chemii
prof. dr hab. Piotr Skurski Wydział Chemii
dr Dorota Zarzeczańska Wydział Chemii
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, profesor nadzwyczajny  Wydział Ekonomiczny
dr hab. Teresa Kamińska, profesor nadzwyczajny Wydział Ekonomiczny
dr Elżbieta Adamowicz Wydział Ekonomiczny
prof. dr hab. Mirosław Przylipiak  Wydział Filologiczny
dr hab. Olga Kubińska, profesor nadzwyczajny Wydział Filologiczny
dr Urszula Patocka-Sigłowy Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska Wydział Historyczny
dr hab. Krzysztof Lewalski, profesor nadzwyczajny Wydział Historyczny
dr Katarzyna Ślusarska Wydział Historyczny
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr hab. Aleksander Kubicki, profesor nadzwyczajny  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr Hanna Furmańczyk Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr hab. Romuald Grzybowski, profesor nadzwyczajny Wydział Nauk Społecznych 
dr hab. Piotr Niwiński, profesor nadzwyczajny Wydział Nauk Społecznych 
dr Grażyna Szyling Wydział Nauk Społecznych 
dr hab. Dariusz Borowiak, profesor nadzwyczajny Wydział Oceanografii i Geografii
dr hab. Adam Sokołowski, profesor nadzwyczajny Wydział Oceanografii i Geografii
dr Maciej Tarkowski Wydział Oceanografii i Geografii
prof. dr hab. Ewa Bagińska Wydział Prawa i Administracji 
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny  Wydział Prawa i Administracji 
dr Anna Rytel-Warzocha Wydział Prawa i Administracji 
prof. dr hab. Jerzy Gierusz Wydział Zarządzania 
dr hab. Paweł Miłobędzki, profesor nadzwyczajny Wydział Zarządzania 
dr Piotr Pisarewicz Wydział Zarządzania 
prof. dr hab. Ewa Łojkowska Międzyuczelniany Wydział  Biotechnologii UG i GUMed
dr hab. Bogdan Banecki, profesor nadzwyczajny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
dr Ewelina Król Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
mgr Grażyna Jaśkowiak Biblioteka UG
mgr Alina Swebocka Studium Języków Obcych 
dr Jan Patok Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
dr Małgorzata Kudlik Biblioteka UG, SJO, SWFiS, 
mgr Andrzej Pępek Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Marta Chmielewska Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Franciszek Kalkowski Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Wojciech Flisikowski Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Piotr Zieliński Przewodniczący Samorządu Doktorantów UG
mgr Jan Buławski Samorząd Doktorantów UG
Agata Myszka Samorząd Studentów UG - Przewodnicząca Samorządu
Aleksandra Dzendrowska Samorząd Studentów UG
Łukasz Grabowski Samorząd Studentów UG
Marta Janiak Samorząd Studentów UG
Aleksander Kiedrowski Samorząd Studentów UG
Tomasz Neumann Samorząd Studentów UG
Paweł Piasecki Samorząd Studentów UG
Patryk Poborski Samorząd Studentów UG
Liliya Savytska Samorząd Studentów UG
Michał Stefanowicz Samorząd Studentów UG
Karol Tabaka Samorząd Studentów UG
Robert Wasilewski Samorząd Studentów UG
Aleksandra Walczak Samorząd Studentów UG
Kacper Wiśniewski Samorząd Studentów UG

 

Uchwały Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020:

4. Uchwała Nr 4 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie składu komisji skrutacyjnej do wyboru Rektora i prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego

3. Uchwała Nr 3 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie listy kandydatów na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

2. Uchwała Nr 2 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie listy kandydatów na Rektora na kadencję 2016-2020

1. Uchwała Nr 1 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego trybu i harmonogramu wyboru Rektora i prorektorów UG na kadencję 2016-2020

 

Zgodnie z § 13 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego Przewodniczącym Uczelnianego Kolegium Elektorów został prof. dr hab. Jerzy Bieliński.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z § 64 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora i prorektorów wchodzą wszyscy członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyboru Rektora i prorektorów.
- Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG.

Uwaga: Osoby, które w tegorocznych wyborach zostaną członkami Senatu UG lub rady wydziału – będą w przyszłości wybierały odpowiednio władze rektorskie i dziekańskie na kadencję 2020 - 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uczelniana Komisja Wyborcza UG:

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej UG

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG - prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz

 

KONTAKT:

Ades e-mail na który można kierować pytania do Uczelnianej Komisji Wyborczej to: ukw@ug.edu.pl      

Obsługa administracyjna:  Dział Organizacyjny UG

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. +48 58 523 25 14, fax +48 58 523 55 89, email: organizacyjny@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 stycznia 2018 roku, 13:03