fbpx Władze Uczelni w kadencji 2016-2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Władze Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2016-2020

Kadencja 2016-2020
od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2020 roku

 

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

W dniu 17 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego
wybrało prof. dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę
na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Prorektorzy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia - dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor nadzwyczajny

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

 

mgr Marta Mularczyk

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziekani i prodziekani wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wydziałowe Kolegia Elektorów wybrały następujących dziekanów i prodziekanów:
 stan na 1 września 2016r.

 

Wydział Ekonomiczny:

 dr hab. Monika Bąk, profesor nadzwyczajny- Dziekan

dr hab. Przemysław Borkowski, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr Magdalena Markiewicz - Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Biznesem

dr Tomasz Gutowski - Prodziekan ds. Kształcenia

 

Wydział Zarządzania:

prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan

dr hab. Krzysztof Najman, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak - Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

dr hab. Paweł Antonowicz - Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed:

prof. dr hab. Igor Konieczny - Dziekan

prof. dr hab. Michał Obuchowski - Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Sylwia Jafra, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Stanisław Ołdziej, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Rozwoju

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

prof. dr hab. Piotr Bojarski - Dziekan

dr hab. Wiesław Laskowski, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. Aleksander Kubicki, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr Barbara Wolnik - Prodziekan ds. Studenckich

 

Wydział Historyczny:

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - Dziekan

dr hab. Barbara Klassa, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr Tarzycjusz Buliński - Prodziekan ds. Studentów i Promocji

 

Wydział Biologii:

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner - Dziekan

dr hab. Joanna Skórko-Glonek, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

dr hab. Krzysztof Banaś - Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

 

Wydział Oceanografii i Geografii:

dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor nadzwyczjany - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Wojciech Tylman, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr Ewa Szymczak - Prodziekan ds. Kształcenia

 

Wydział Prawa i Administracji:

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

 

Wydział Chemii:

prof. dr hab. Mariusz Makowski - Dziekan

dr hab. Beata Grobelna, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

dr hab. Jolanta Kumirska, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studiów

dr hab. Zbigniew Kaczyński, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

 

Wydział Nauk Społecznych:

dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Małgorzata Lipowska, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr Anna Kalinowska-Zeleźnik - Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Jacek Taraszkiewicz - Prodziekan ds. Studenckich

 

Wydział Filologiczny:

dr hab. Maciej Michalski, profesor nadzwyczajny - Dziekan

dr hab. Tomasz Swoboda, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Paweł Sitkiewicz, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Kształcenia

dr Ewelina Gutkowska-Kozielska - Prodziekan ds. Studenckich

 

____________________________________________________________________________________________________

Dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Grażyna Jaśkowiak - Dyrektor Biblioteki UG

mgr Alina Swebocka - Dyrektor Centrum Języków Obcych UG

dr Jan Patok - Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG

____________________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualny Skład Senatu UG dostępny pod linkiem: https://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego

 

______

 

Uchwały Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020:

4. Uchwała Nr 4 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie składu komisji skrutacyjnej do wyboru Rektora i prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego

3. Uchwała Nr 3 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie listy kandydatów na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

2. Uchwała Nr 2 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie listy kandydatów na Rektora na kadencję 2016-2020

1. Uchwała Nr 1 Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego trybu i harmonogramu wyboru Rektora i prorektorów UG na kadencję 2016-2020

 

Zgodnie z § 13 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego Przewodniczącym Uczelnianego Kolegium Elektorów został prof. dr hab. Jerzy Bieliński.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z § 64 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora i prorektorów wchodzą wszyscy członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyboru Rektora i prorektorów.
- Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG.

Uwaga: Osoby, które w tegorocznych wyborach zostaną członkami Senatu UG lub rady wydziału – będą w przyszłości wybierały odpowiednio władze rektorskie i dziekańskie na kadencję 2020 - 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uczelniana Komisja Wyborcza UG:

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej UG

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG - prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz

 

KONTAKT:

Ades e-mail na który można kierować pytania do Uczelnianej Komisji Wyborczej to: ukw@ug.edu.pl      

Obsługa administracyjna:  Dział Organizacyjny UG

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. +48 58 523 25 14, fax +48 58 523 55 89, email: organizacyjny@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 października 2019 roku, 12:18